• Crossover

Crossover

De aanleiding van project Crossover is ontstaan uit een idee van de gemeenteraad van Tynaarlo. Zij wil de creatieve industrie een impuls geven en de opdracht gegeven een evenement te ontwikkelen waarin vrager en aanbieder (van oplossingen) bij elkaar gebracht worden.

Men wil mensen met het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke antwoorden en oplossingen te creëren in contact willen brengen met organisaties, bedrijven en instellingen die een concrete vraag hebben waar men een antwoord op wil. Door deze vraag te tonen op een evenement/beurs vergelijkbaar met een beurs zoals die wordt gehouden op promotiedagen kunnen “creatieven” in de meest brede zin kennis nemen van deze vraag cq probleem en met hun kennis, inzicht, vaardig heden en creativiteit aanbieden deze vraag te beantwoorden cq het probleem op te lossen.

Innovator

Students

Experts