• De Transport Index

De Transport Index

Transport Index is een concept voor vervoerders en transportinkopers om informatie uit te wisselen. De informatie komt terecht in een index waarin bedrijven kunnen aflezen hoe zij scoren ten opzichte van andere bedrijven op het gebied van prijs en kosten, zoals de kosten van brandstof en de efficiëntie in het algemeen. De index dient middels benchmarking als vergelijkende analyse voor bedrijven, zodat zij zichzelf kunnen verbeteren. Het dient tevens als een analyse van prijs- en kostenontwikkelingen in de transportsector.

 

Transport Index is een dynamische benchmark die transport en logistiek voor bedrijven met eigen transport inzichtelijker, efficiënter en goedkoper maakt.

Momenteel is het voor bedrijven met eigen transport niet inzichtelijk genoeg wat hun kosten zijn. Huidige methoden om te benchmarken zijn duur of houden rekening met slechts een beperkt aantal variabelen.

De oplossing hiervoor is de benchmark, Transport Index, de enige plek waar je goedkoop kosteninformatie kunt vinden over verladers. Voor verladers do or verladers.Transport Index is een dynamische benchmark. Naast dat het tijd- & geldbesparing oplevert wordt de markt transparanter en inzichtelijker. Het is een benchmark die op gedetailleerd niveau de transportkosten weergeeft. Ook de veranderingen ten op zichten van de afgelopen perioden worden weergegeven.

 

Lidmaatschap van Transport Index bestaat uit zowel een betaald en een onbetaald gedeelte.

 

– Gratis toegankelijke marktinformatie over transportontwikkelingen per marktsector. De informatie is voornamelijk beschrijvend en beperkt zich tot de Nederlandse markt. Dit gedeelte bevat ook een dieselindex van Nederland en kostprijs berekeningsmodellen. Dit deel is bedoeld om geïnteresseerden aan te trekken.

– Het betaalde gedeelte bestaat uit dezelfde informatie als hierboven beschreven is, maar dan voor het buitenland. Daarnaast bestaat het betaalde gedeelte uit een dynamische benchmark en kwartaalrapportagen, kostenontwikkeling.

 

De klant sluit een abonnement af met een betaling die ieder kwartaal plaatsvindt. Dit wordt de inkomstenbron voor Transport Index. Om klanten nog meer te overtuigen van de meerwaarde van de dienst wordt de benchmark het eerste jaar, of het eerste half jaar, kosteloos aangeboden. In ruil hiervoor stemt de klant er mee in om daarna de dienst betaald te gebruiken.

Voor het aantrekken van klanten voor de database is het ook mogelijk om eerst een aantal potentiële klanten gratis gebruik te laten maken van de website in het eerste jaar, zonder verplichting tot een betaalde verlenging. Een andere optie is om potentiële klanten een korting aan te bieden na de kostenloze periode. Op deze manier is de instapdrempel lager en is het makkelijker om het klantenaantal te laten stijgen.ressant voor meerdere partijen. Voor bedrijven kan de index kostenbesparend zijn omdat zij uit de gegevens kunnen opmaken hoe zij efficiënter kunnen omgaan met hun middelen. Daarnaast draagt Transport Index bij aan duurzaamheid omdat het bevorderen van efficiënte ook verspilling in de branche tegen kan gaan.

transport index infographic

Innovator

Students

Experts