• De Flowcompany

De Flowcompany

Dit innovatieve idee is ingebracht door Sjoerd de Vries. De Flowcompany is een overkoepelende organisatie waarbinnen drie experts en een onderzoeker vertegenwoordigd zijn. Het doel van de experts is om heftige gebeurtenissen binnen organisaties bespreek- en beheersbaar te maken om ze uiteindelijk te verhelpen.

Op dit moment worden klanten voornamelijk geworven door middel van warme netwerken. Deze netwerken zijn van de experts zelf en staan vaak los van de overkoepelende organisatie de Flowcompany. De organisatie wil zonder al teveel inspanning nieuwe klanten werven. Aan de hand van een marketingplan zal de expertise van alle experts met behulp van de Flowcompany overzichtelijk op de markt moeten komen. Hierbij zal de Flowcompany het centrale aanspreekpunt worden. Het moet voor organisaties gemakkelijker worden om ingrijpende gebeurtenissen te bespreken, het instapproces moet laagdrempeliger worden.

Innovator

Students

Experts