• Flow & Go Foundation

Flow & Go Foundation

Flow & Go Foundation is een stichting die zich bezighoudt met het uitwisselen van kennis en inspiratie tussen de westerse beschaving en die van ontwikkelingslanden. Dit gebeurt op een creatieve manier waar veel interactie zal plaatsvinden. De intentie is om het blikveld te vergroten en mensen te ondersteunen om met een ander perspectief te kijken naar hun eigen cultuur. Hierdoor zullen locals in gesprek met elkaar komen, waarin nieuwe oplossingen worden gevonden voor problemen die momenteel spelen in het desbetreffende land. De westerse landen hebben namelijk niet de benodigde kennis van andere culturen om passende oplossingen voor problemen aan te dragen. Ook zullen er problemen waar Nederland mee kampt, voorgelegd worden bij andere culturen zodat het tot feedback kan resulteren wat wellicht van belang is voor de Nederlandse samenleving.

Innovator

Students

Experts