• Natuurbeheer

Natuurbeheer

Staatsbosbeheer wil een gezonde exploitatie van natuurgebieden in het kleinschalig cultuurlandschap door middel van agrarische bedrijven die de natuurdoelen beheren. Daarin passen ook de niet agrarische activiteiten die de natuurdoelen niet schaden. Staatsbosbeheer heeft in 2012 al een pilot opgezet met vier boerderijen waarin de veehouders hun koeien op natuurland laten weiden. Samen met experts gaan wij proberen om nieuwe winstgevende concepten te bedenken en te ontwikkelen die van toepassing kunnen zijn voor agrarische ondernemers zonder de natuur schade toe te brengen.

Innovator

Students

Experts