• Ohanahome

Ohanahome

Ohanahome is een idee van innovator Annelies Leiwakabessy. Annelies is ervaringsdeskundige op gebied van opvang, nazorg en begeleiding bij het hebben van een zorgintensief kind. Door een ongeval kwam Annelies haar zoontje Sem plotseling langdurig in het ziekenhuis en revalidatiecentrum te liggen, wat heel veel veranderingen met zich mee bracht, ook met betrekking tot de thuissituatie van dit gezin.

Nu wil Annelies zich inzetten voor andere ouders in deze situatie en met Ohanahome een plek creëren waar zij de kans krijgen zich te ontladen en weer op te laden, zodat zij er echt voor hun kind kunnen zijn. Kijk voor meer informatie op de website van Ohanahome.

Bent u geïnteresseerd geraakt in het project Ohanahome? Neem dan snel contact op met de Innovator van het project:

Annelies Leiwakabessy
email: info@magicoflife.nl

Innovator

Students

Experts