• Rijksinnovatielab

Rijksinnovatielab

Een belangrijk onderwerp voor het Rijksinnovatielab (RIL) is de Rijksbrede informatiedeling rond initiatieven betreffende de onderwerpen Innovatie, Research & Development en Security. Tools om dit te faciliteren zijn in ontwikkeling en zullen begin 2015 Rijksbreed beschikbaar komen.

 

Het RIL zal als netwerk- informatie-hub en “start-pagina” rond die onderwerpen Rijksbreed de informatieuitwisseling faciliteren. Omdat dit een geheel vernieuwende aanpak is (blue ocean) is er de wens om deze dienst met een innovatieve aanpak te promoten.

 

Bij NL Innovators is het verzoek gekomen om promotie-informatiemateriaal te ontwikkelen waarin de kernboodschap én de vernieuwende aanpak (blue ocean) van het RIL met betrekking tot Rijksbrede informatiedeling optimaal tot uiting komt. Het materiaal zal gebruikt worden om draagvlak te creëren en o.m. bestaan uit gedrukte en visuele middelen.

Innovator

Students

Experts