• Totally in Shape

Totally in Shape

Het concept dat Stefan Alfons heeft voor Totally in Shape bestaat uit vier onderdelen, dit zijn de intake, training, voeding, mentaal en massage/mylogenics. Hierbij staat persoonlijke aandacht voor de klant vooraan en worden de onderdelen steeds voor de klant opgezet.

 

Het begint al bij de ontvangst van de persoon door een actieve open houding, loop bijvoorbeeld met een open houding naar de klant, blijf in ieder geval niet staan met een afwachtende houding. Geef een kleine rondleiding van waar het gebeurt en bied wat te drinken aan.
 
Vervolgens met de intake moeten de volgende dingen naar voren komen:
• Wat is zijn doel
• Wat heeft hij er voor over
• Wat verwacht hij van de trainer
• Welke afspraken wil hij maken
• Heeft hij een blessures (gehad), en/of andere fysieke aandoeningen waar rekening mee gehouden moet worden.
• Wat is zijn achtergrond, wat voor werk doet hij, sportachtergrond, etc.
 
Blijf tijdens het gesprek letten op een open houding, en haak in op zijn interesses, om extra informatie te krijgen over wat voor persoon het is en hoe dit invloed kan hebben op de training, mentaal en voeding.
 
Training
Voor de training vragen hoe gaat het met de persoon, eerst weer persoonlijk contact leggen.
De training begint eerst met een warming up wat bestaat uit rondjes lopen met oefeningen, dit dient steeds als nulmeting. Hiermee wordt er gekeken in wat voor conditie de persoon is, om vervolgens de training te bepalen. Zo wordt de training steeds op maat gemaakt, daarnaast is het ook van belang dat er variatie in de trainingen zit. Uiteindelijk kan er nog een mini testje worden afgelegd waarbij de tijd wordt gemeten om zo onder andere te kijken hoeveel progressie de persoon boekt, en om iemand zichzelf uit te laten dagen.
 
De trainingen worden gemaakt met het overload principle, hiermee kan er ook op de supercompensatie getraind worden steeds indien gewenst.
Bij de trainingen is het belangrijk om zo nu en dan te evalueren. Als goed gaat, kijken wat er dan goed gaat en de doelen misschien weer verder leggen. Echter als het slecht gaat, kijken waardoor dit dan komt. Ligt dit aan het eten, zijn de thuisomstandigheden goed, etc. Hierbij moet er ook gekeken worden naar het einddoel, is dit nog haalbaar.
 
Voeding
In eerste instantie wordt er gekeken wat de persoon normaal eet dit gebeurt tijdens de intake, ook wordt er gelet of de persoon dan genoeg energie heeft door de dag heen. Bij de voeding is het belangrijk om de persoon bewust te maken wat voor impact de voeding heeft. Om ook een structuur te maken aan de hand van zijn doelstellingen. Aan de hand van zijn doelstelling, wat de persoon zelf fijn vindt en wat voor hem werkt. Om vervolgens een advies te geven over eten en hierbij te helpen indien nodig. Bij de voeding is het belangrijk om een spiegel voor te houden.
 
Mentaal coachen
Mentaal coachen gebeurt tijdens trainingen, echter kan het ook naast de trainingen indien de persoon dit zelf wil of wanneer er geen progressie is. Bij het mentaal coachen is het doel om iemand te trainen om zichzelf mentaal te coachen. Daarnaast op mensen inspreken om ze te helpen dingen te laten doen, waarvan zij denken dat ze het niet kunnen en zichzelf laten overtuigen dat ze het wel kunnen. Met mentaal coachen wordt er steeds een spiegel voorgehouden aan de desbetreffende persoon.
Bij het mentaal coachen zijn er vier kernpunten waar het om draait:
• Anders denken
• Oplossing
• Gezond verstand
• Eerlijk naar jezelf

 
Mylogenics
Mylogenics is ter ondersteuning van de training om goed aan te sluiten bij de personal training om zo veel effectiever te trainen maar ook ter behandeling van klachten.
Mylogenics wordt gebruikt voor:
• Voor de behandeling van blessures
• Ter preventie van blessures
• Bij pijnbestrijding
• Voor prestatieverbetering

Innovator

Students

Experts