• Zorgplatform

Zorgplatform

Bij het zorgplatform zijn verschillende sensoren geïnstalleerd bij iemand thuis in combinatie met beeldcommunicatie. Hier bij waakt het zorgplatform over de bewoner. Wanneer er iets gebeurt met bewoner, gaat er een automatische melding van systeem naar de mantelzorg, zodat deze de bewoner kan gaan helpen. Bijvoorbeeld: wanneer de bewoner valt, detecteren de sensoren dit en wordt meteen de zoon die als mantelzorger functioneert (in dit voorbeeld) gebeld door het systeem, hierdoor kan de zoon naar zijn moeder om haar te helpen.

 

Hierbij heeft het zorgplatform verschillende functionaliteiten, deze zijn:
• Aanleg looproute verlichting bij toilet bezoek ’s nachts; automatisch verlichting: slaapkamer, woonkamer, badkamer, gang en wc bij uitstappen bed en door cliënt zelf uit zetten d.m.v. drukknop na terugkeer bed.
• Beeldcommunicatie (screen-to-screen) tussen cliënt en zorg; beeldverbinding (tablet – tablet/smartphone), die van beide zijden is op te bouwen en tot stand komt na acceptatie de zijden.
• Spreek/luister verbinding tussen cliënt en zorg/mantelzorg, die vanuit beide zijden is op te bouwen en tot stand komt na acceptatie door andere zijde.
• Camera beelden van buitenzijde voordeur (na melding bezoek voordeur) op tablet cliënt en tablet zorg (i.g.v. nood)
• Alarmering (paniekknop = losse drukknop; verpleeg oproep systeem) door cliënt, direct naar tablet/smartphone zorg met spreek/luisterverbinding op te bouwen zonder acceptatie door de cliënt.

 

Het zorgplatform is een ‘open platform’, dit houdt in dat de software hiervoor gestandaardiseerd is waardoor er gemakkelijk andere hardware aan gekoppeld kan worden.
Het zorgplatform is bedoeld om een veiligheidsgevoel te creëren voor ouderen en hun familie. Hierbij is het zorgplatform ook interessant voor de intramurale zorg en zorgverzekeringen.

 

Door middel van het zorgplatform kunnen ouderen langer en eerder thuis wonen met een veilig gevoel.
Hierbij is het zorgplatform een openplatform wat uniek is in deze sector. En daarnaast ook nog veel goedkoper gaat worden dan zijn concurrenten.

 

Heeft u tips of ideeën voor Harry? Neem dan contact op via e-mail:
info@zorgtechniek.com

Innovator

Students

Experts